ribbon

Moje zkušenost s Vástu

Poprvé jsem se dostal do kontaktu s Vástu v Indii roku 2002. Na začátku jsem nemohl uvěřit, že charakter bytového prostoru může mít tak značný vliv na všechny oblasti života. Ale mé mnohé osobní zkušenosti a osudy mých bližních na různých místech (bydlištích a pracovištích) mě velmi rychle a navždy o této védické vědě architektury přesvědčily.

Od roku 2005 pracuji s Vástu aktivně a od roku 2006 předávám toto učení také na přednáškách a seminářích. Během mých kurzů v Rakousku a Indii jsem měl nespočetné hovory se zaujatými lidmi a osobami, které k Vástu přivedl osud a přání zlepšit si život. Také úspěšní obchodníci rozpoznali hodnotu tohoto učení a byli částečně připraveni vynaložit značné úsilí k praktické aplikaci Vástu ve svém obchodě či soukromém životě - tak silný byl magnetismus a přesvědčivost tohoto učení o pozitivních a negativních vlivech elementů na náš život.

Příklady uzavřených projektů, na kterých jsem směl pracovat, by měly povzbudit a doložit, že Vástu domy jsou úplně "normálními" domy, které jsou jednoduše řečeno trochu jinak členěny a užívány, aby byla zajištěna plná podpora našeho života pěti elementy. Výhodou je, že jakmile je jednou dům uspořádán podle Vástu správně, navždy s sebou nese pozitivní energii elementů. 

Jelikož Vástu, jak bylo řečeno, působí na všechny oblasti našeho života, je to učení, které by mělo být přístupné každému člověku. Mnoho životních potíží je skutečně zapříčiněno energetickým plaváním-proti-proudu-elementů. Zdraví, vztahy, štěstí a spokojenost, vnitřní vyrovnanost, pohoda a úspěch ve společnosti závisí na společné souhře elementů.

 

Všechno dobré

Gerhard


Aktuálně

Nová řada seminářů: Žij svůj život

Od roku 2013 nabízím své vlastní semináře, které lidem pomáhají dostat se ke své síle, štěstí a spokojenosti a nakonec také ke svému mistrovství. Jedná se o velké životní otázky, sebe-realizaci a uvědomění a jak se vypořádat s (sebevytvořenými) iluzemi a nepříje...
Nová řada seminářů: Žij svůj život
Události
Galerie
Koš
Koš
Empty