ribbon

O Vástu - védická věda architektury

Přehled

\"

Vástu šastra* je prastará indická věda architektury, která učí, jak a kde žít pro dosažení nejlepší harmonie s přírodou, a jak uspořádat své okolí a domov, aby nás přírodní síly namísto komplikování života podporovaly. Zatímco dobré Vástu doma a na pracovišti přináší pokoj, harmonii, pohodu a štěstí, špatné Vástu přináší zbytečné utrpení a problémy. Vástu se vztahuje také na nastavení pozemku a budov, v nichž člověk žije či pracuje. Skrze Vástu může být vyřešeno mnoho lidských problémů.

                                                               *oproti čínskému feng-šui

 

Učíme principy Vástu (podle Káléšvara-Vástu) a můžeme vám pomoci zhodnotit Vástu ve vašem domově či na pracovišti a upozornit na zásadní Vástu defekty. Detaily


Co je Vastu?

\"

Stvoření je založeno na určitém pořádku a struktuře, jejichž principy jsou aplikovány ve Vástu. Před tisíci lety studovali maharišijové (velcí indičtí mudrci) skrze meditaci a praktické experimenty pět elementů (země, oheň, éter/nebe, voda, vzduch), ze kterých se skládá veškeré Svoření, a jejich působení na různé oblasti lidského života. Takto vznikla Vástu šastra. Šrí Káléšvara, přední odborník na Vástu, toto učení z palmových listů znovu-objevil a zpřístupnil západnímu světu. Skrze použití těchto vědomostí je možno vědomě směrovat energii elementů a takto posílit pozitivní vlivy přírody a zeslabit negativní tendence, nebo je neutralizovat. Vástu šastra podle Šrí Káléšvary

 

V Indii se nalézá mnoho staveb, které jsou zřízeny dle principů Vástu. Například jeden z nejslavnějších chrámů v Tirupati (Zlatý chrám), který má perfektní Vástu a ročně ho navštíví miliony lidí. Většina indických chrámů starých několik tisíciletí je postavena dle Vástu a přečkala celé věky.

 

Vástu domů, bytů a jejich okolí působí na všechny oblasti života jejich obyvatelů. Dobré Vástu pozitivně ovlivňuje duchovní úspěch, zdraví, radost, harmonické vztahy atd. Špatné Vástu přináší zbytečné problémy a překážky. Bydlení ve špatném Vástu se dá srovnat s plaváním proti proudu, také proti přirozenému proudu energií.

 

Jelikož má každý element přesně definované místo na vymezeném prostoru, jakožto i na oploceném pozemku, v domě, bytě, i jednotlivých pokojích, musí se brát zřetel i na členění pokoje a utvoření prostoru.

 

Pokud chcete postavit dům v dobrém Vástu, musí se brát zřetel na mnoho faktorů: okolí (jestli a kde se nachází hory, řeky či jezera, ulice atd.), tvar pozemku, zaměření (podle geografického severu) a architektura domu, členění prostoru a zařízení. U již stojících domů a bytů je ve většině případů zlepšení Vástu možné.

 

Mnoho Vástu defektů je možno napravit díky jednoduchým opatřením, jako je změna užívání pokojů, uspořádání prostoru, nebo malé stavební úpravy. V jiných případech je nutná větší přestavba.Aktuálně

Nová řada seminářů: Žij svůj život

Od roku 2013 nabízím své vlastní semináře, které lidem pomáhají dostat se ke své síle, štěstí a spokojenosti a nakonec také ke svému mistrovství. Jedná se o velké životní otázky, sebe-realizaci a uvědomění a jak se vypořádat s (sebevytvořenými) iluzemi a nepříjemnými životními situacemi. Tyto semináře jsou ve...
Události
Galerie
Koš
Koš
Empty