ribbon

Obchodní analýza

Obchodní analýza nabízí společnostem a týmům mnoho možností:

 

1.    Je to přesný a spolehlivý nástroj při pomoci s procesem selekce personálu.

2.    Rozvoj lidského potenciálu: Obchodní analýza ukazuje nejlepší umístění členů personálu, aby mohli denně využívat své nadání, identifikovat se se svou činností a tím pádem si také užívali náplň své práce. To zvýší jejich pracovní nasazení a kvalitu práce, a nakonec pomůže společnosti skrze zvýšení efektivity, pracovní atmosféry a produktivity.

3.    Může být cenným nástrojem v teambuildingu k nalezení správné rovnováhy a kompatibility.

 

Co by se stalo, kdyby každý zaměstnanec společnosti miloval svou práci a ztotožňoval se s její náplní? Jak by to ovlivnilo management, kdyby každý zaměstnanec chodil rád do práce? Bylo by stále nutné provádět pravidelné kontroly kvality, nebo si dělat hlavu s motivací členů týmu?

 

Společnost je tak efektivní a produktivní, jako její personál; tým pracuje efektivně jen tehdy, když se jeho členové podporují a spolupracují správným způsobem.

 

Obchodní analýza může nedocenitelně přispět k proměně pracovního prostředí v obchodním světě a učinit ho harmoničtějším, efektivnějším a produktivnějším. Skrze mluvený hlas lze objektivním způsobem určit talenty, potenciály, silné a slabé stránky zaměstnanců, členů týmu a vedoucího personálu, a může tak pro společnosti učinit snazším najmout ten správný personál, reorganizovat, nebo sloučit ty správné týmy.

 

Cena: € 360,- Výsledek se zasílá v psané formě S.W.O.T. analýzy prostřednictvím mailu nebo v tištěné podobě.

 

Pro sjednání schůzky či podrobnější informace pište, prosím, na e-mail info@magstrasser.at, nebo volejte na 0699 81206833 nebo 0680 2402550.

 

Aktuálně

Nová řada seminářů: Žij svůj život

Od roku 2013 nabízím své vlastní semináře, které lidem pomáhají dostat se ke své síle, štěstí a spokojenosti a nakonec také ke svému mistrovství. Jedná se o velké životní otázky, sebe-realizaci a uvědomění a jak se vypořádat s (sebevytvořenými) iluzemi a nepříjemnými životními situacemi. Tyto semináře jsou ve...
Události
Galerie
Koš
Koš
Empty