ribbon

Seznam Vástu-pozitiv

Krátké srhnutí důležitých Vástu-bodů:

    Princip příznivých a nepříznivých světových stran:

 

stanovení přesného zaměření domu/pozemku. Ulice, dveře, rozšíření pouze v příznivých světových stranách: SSV, VSV, JJV, ZSZ.

 

    Princip výšky a váhy:

 

Severovýchodní kvadrant domu a každého pokoje co nejvíce uvolnit (tzn. nejlépe nestavět žádné předměty, nábytek, váhu do severovýchodu). Platí také pro pozemek.

Na severní a východní zeď se má umísťovat co nejméně váhy. Pokud se staví kusy nábytku k severní či východní stěně, mělo by se nechat několik centimentrů jako odstup ode zdi (nestavět přímo na zeď).

Na jižní a západní stěně každého pokoje je vhodné postavit velkou váhu a vysoké kusy nábytku (přímo na stěnu).

 

    Princip svahů:

 

Pro pozemky (a také domy a pokoje): svahy na sever, východ nebo severovýchod. Severovýchod by měl být nejhlubší částí pozemku a domu. Jihozápad by měl být nejvyšším, následován jihovýchodem a severozápadem.

 

    Princip volných ploch:

 

Více volných ploch na severu a východu než na jihu a západu!

 

    Severovýchodní kvadrant domu a pozemku by měl být vždy čistý, uklizený, bez těžkých věcí, a co nejvíce používaný.

 

V severovýchodních kvadrantech domu by se neměla nacházet ložnice, kuchyň či toaleta.

 

    Kuchyň, obvláště každý ohňový element (také sporák, trouba, otevřená krbová kamna, topný kotel) by se měl nacházet v severovýchodním nebo jihovýchodním kvadrantu budovy, nebo pokoje.

 

U samotného vaření (také když se stojí u sporáku) by měl člověk čelit severu nebo východu.

 

    Ložnici hlavy domácnosti, např. rodičů, je nejvhodnější mít na jihozápadě. Každopádně jižně nebo západně od dětského pokoje.

 

Během spánku by hlava nikdy neměla ležet směrem k severu. Všechny další světové strany jsou v pořádku, nejlepším směrem je jih, pak západ a východ. (Když spí člověk hlavou na sever, ztrácí tím ve spánku energii a sílu odolnosti, časem také 50% síly vůle, to znamená, že namísto aby se člověk ve spánku nabil energií, ji naopak ztrácí, a také má špatné sny.)

 

    Ten, kdo je na jihozápadě, má vedoucí pozici. Proto je také důležité při obchodních pohovorech, nebo vždy, když chceme někomu něco sdělit, sedět na jihozápadě. Ti, co jsou na severovýchodě, mohou řečené informace lépe přijímat.

    Při práci u psacího stolu by měl člověk čelit severu či výhodu. Pohled na sever pomáhá řešit problémy; velmi výhodné v obchodě/práci, pohled na východ pomáhá při kreativní práci.

    Voda na severovýchodě je velmi pozitivní - avšak pouze jako rybník nebo bazén, a to pod zemským povrchem. Jinak je všude na pozemku voda negativní. Jedna tuna dešťové vody se počítá jako váha a tudíž je na severovýchodě také nepříznivá, na jihozápadě je ale v pořádku, pokud je zakrytá.

    Severovýchod pozemku a domu by měl být denně užíván. Je pouze výhodou každý den jednoduše jednu až dvě minuty tento prostor pozemku obejít (jednoduše se tam projít).

Aktuálně

Nová řada seminářů: Žij svůj život

Od roku 2013 nabízím své vlastní semináře, které lidem pomáhají dostat se ke své síle, štěstí a spokojenosti a nakonec také ke svému mistrovství. Jedná se o velké životní otázky, sebe-realizaci a uvědomění a jak se vypořádat s (sebevytvořenými) iluzemi a nepříjemnými životními situacemi. Tyto semináře jsou ve...
Události
Galerie
Koš
Koš
Empty