ribbon

Co je Hlasová analýza NadaBrahma?

Hlasová analýza NadaBrahma kombinuje prastaré učení a moderní vědu. NadaBrahma byla poprvé zmíněna ve védách, prastarých indických písmech, a popisuje efekt zvuku a hudby na lidské bytosti.

 

Jak potvrzuje kvantová fyzika, celý vesmír není nic než zvuk - a všichni a všechno má svůj specifický zvuk. Hlas (mluvený hlas) ukazuje, jaká vibrace v člověku dominuje, a NadaBrahma tento specifický zvuk nazývá základním (fundamentálním) tónem, který lze popsat jako esenciální a individuální vibraci. Ale je zde také množství vedlejších tónů, které společně tvoří vibrační otisk („prstu").

 

Vemu Mukunda (1929-2000) tuto prastarou moudrost znovuobjevil a během let výzkumu vyvinul Hlasovou analýzu. Friedrich Leitner u něj studoval a dále rozvinul Mukundovo pojetí.

 

Na četných hlasových analýzách prokázal přesnost této metody a pozoroval výhody cvičení klíčového tónu k posílení esence člověka a jeho sladění se se sebou samým.

 

Hlasový diagram skýtá jasný obrázek kvalit člověka, silných a slabých stránek, jelikož každý tón vyjadřuje určité kvality. Hlasovou analýzu lze použít mnoha způsoby, je tak cenným nástrojem k nalezení esence či poslání člověka, k objevení vyrušení a vytvoření rovnováhy a harmonie. Toto cvičení se základním tónem posiluje individuální vibraci, podporuje sebe-léčení, pomáhá odkrýt nevyužitý potenciál a rozpouští bloky.

 

Pro sjednání schůzky či informace pište, prosím, e-mail na info@magstrasser.at, nebo volejte 0699 81206833 (či 0680 2402550).


Aktuálně

Nová řada seminářů: Žij svůj život

Od roku 2013 nabízím své vlastní semináře, které lidem pomáhají dostat se ke své síle, štěstí a spokojenosti a nakonec také ke svému mistrovství. Jedná se o velké životní otázky, sebe-realizaci a uvědomění a jak se vypořádat s (sebevytvořenými) iluzemi a nepříjemnými životními situacemi. Tyto semináře jsou ve...
Události
Galerie
Koš
Koš
Empty